loading...

ProMovies - دانلود سریال های امریکایی ترکیه ای کره ای

پرو موویز |دانلود سریال ترکیه ای Muhtesem Yuzyil Kosem | لینک رایگان | ProMovies | دانلود سریال | کیفیت 480p 720p | دانلود سریال ترکیه ای ماه پیکر | دوبله فارسی

Muhtesem Yuzyil -em    دوبله فارسی

نام ها: قرن باشکوه: کوزم - ماه پیکر - Mah peikar
کیفیت: 480p | 720p
ژانر: درام اکشن تاریخی
تاریخ پخش: 20مهر1394 - 12Nov2015
وضعیت: در حال پخش - 45 دقیقه - شبکه FOX - Star TV
بازیگران: Hülya Avşar-Anastasia Tsilimpiou-Beren Saat

این سریال تاریخی داستان سلطنت سلطان احمد را به تصویر می کشد. آناستازیا کسی بود که صفیه سلطان مادربزرگ سلطان احمد برای پیشکش به درگاه او از کفالونیا به قصر آورده و سرانجام او عاشق پادشاه می شود. آناستازیا شجاع، جسور و  پرشور وحال یک بازرگان ثروتمند اهل جزیره ی کفالونیا است که بسیار دانا بود. او در کنار خانواده ی خود زندگی آرام و خوبی داشت، تا اینکه برای فرستادن به حرم دزدیده و به استانبول فرستاده می شود. آناستازیا در روزهای نخست حضور در حرم بسیار خشمگین بود و حسرت خانواده و سرزمین خود را داشت و برای فرار از حرم به هر کاری دست زد اما موفق نشد تا اینکه شرایط خود را قبول کرد و تسلیم سرنوشتی که در استانبول برای او رقم خورده بود شد…

قسمت جدید 139 با دوبله فارسی اضافه شد.

 

 

کیفیت 480p-میانگین حجم : 150MB- فرمت:MKV-دوبله فارسی

            کیفیت 720p-میانگین حجم : 350MB-فرمت:MKV-دوبله فارسی
قسمت 001:    uploadboy - upera   قسمت 001:    uploadboy - upera
قسمت 002:    uploadboy - upera   قسمت 002:    uploadboy - upera
قسمت 003:    uploadboy - upera   قسمت 003:    uploadboy - upera
قسمت 004:    uploadboy - upera   قسمت 004:    uploadboy - upera
قسمت 005:    uploadboy - upera   قسمت 005:    uploadboy - upera
قسمت 006:    uploadboy - upera   قسمت 006:    uploadboy - upera
قسمت 007:    uploadboy - upera   قسمت 007:    uploadboy - upera
قسمت 008:    uploadboy - upera   قسمت 008:    uploadboy - upera
قسمت 009:    uploadboy - upera   قسمت 009:    uploadboy - upera
قسمت 010:    uploadboy - upera   قسمت 010:    uploadboy - upera
قسمت 011:    uploadboy - upera   قسمت 011:    uploadboy - upera
قسمت 012:    uploadboy - upera   قسمت 012:    uploadboy - upera
قسمت 013:    uploadboy - upera   قسمت 013:    uploadboy - upera
قسمت 014:    uploadboy - upera   قسمت 014:    uploadboy - upera
قسمت 015:    uploadboy - upera   قسمت 015:    uploadboy - upera
قسمت 016:    uploadboy - upera   قسمت 016:    uploadboy - upera
قسمت 017:    uploadboy - upera   قسمت 017:    uploadboy - upera
قسمت 018:    uploadboy - upera   قسمت 018:    uploadboy - upera
قسمت 019:    uploadboy - upera   قسمت 019:    uploadboy - upera
قسمت 020:    uploadboy - upera   قسمت 020:    uploadboy - upera
قسمت 021:    uploadboy - upera   قسمت 021:    uploadboy - upera
قسمت 022:    uploadboy - upera   قسمت 022:    uploadboy - upera
قسمت 023:    uploadboy - upera   قسمت 023:    uploadboy - upera
قسمت 024:    uploadboy - upera   قسمت 024:    uploadboy - upera
قسمت 025:    uploadboy - upera   قسمت 025:    uploadboy - upera
قسمت 026:    uploadboy - upera   قسمت 026:    uploadboy - upera
قسمت 027:    uploadboy - upera   قسمت 027:    uploadboy - upera
قسمت 028:    uploadboy - upera   قسمت 028:    uploadboy - upera
قسمت 029:    uploadboy - upera   قسمت 029:    uploadboy - upera
قسمت 030:    uploadboy - upera   قسمت 030:    uploadboy - upera
قسمت 031:    uploadboy - upera   قسمت 031:    uploadboy - upera
قسمت 032:    uploadboy - upera   قسمت 032:    uploadboy - upera
قسمت 033:    uploadboy - upera   قسمت 033:    uploadboy - upera
قسمت 034:    uploadboy - upera   قسمت 034:    uploadboy - upera
قسمت 035:    uploadboy - upera   قسمت 035:    uploadboy - upera
قسمت 036:    uploadboy - upera   قسمت 036:    uploadboy - upera
قسمت 037:    uploadboy - upera   قسمت 037:    uploadboy - upera
قسمت 038:    uploadboy - upera   قسمت 038:    uploadboy - upera
قسمت 039:    uploadboy - upera   قسمت 039:    uploadboy - upera
قسمت 040:    uploadboy - upera   قسمت 040:    uploadboy - upera
قسمت 041:    uploadboy - upera   قسمت 041:    uploadboy - upera
قسمت 042:    uploadboy - upera   قسمت 042:    uploadboy - upera
قسمت 043:    uploadboy - upera   قسمت 043:    uploadboy - upera
قسمت 044:    uploadboy - upera   قسمت 044:    uploadboy - upera
قسمت 045:    uploadboy - upera   قسمت 045:    uploadboy - upera
قسمت 046:    uploadboy - upera   قسمت 046:    uploadboy - upera
قسمت 047:    uploadboy - upera   قسمت 047:    uploadboy - upera
قسمت 048:    uploadboy - upera   قسمت 048:    uploadboy - upera
قسمت 049:    uploadboy - upera   قسمت 049:    uploadboy - upera
قسمت 050:    uploadboy - upera   قسمت 050:    uploadboy - upera
قسمت 051:    uploadboy - upera   قسمت 051:    uploadboy - upera
قسمت 052:    uploadboy - upera   قسمت 052:    uploadboy - upera
قسمت 053:    uploadboy - upera   قسمت 053:    uploadboy - upera
قسمت 054:    uploadboy - upera   قسمت 054:    uploadboy - upera
قسمت 055:    uploadboy - upera   قسمت 055:    uploadboy - upera
قسمت 056:    uploadboy - upera   قسمت 056:    uploadboy - upera
قسمت 057:    uploadboy - upera   قسمت 057:    uploadboy - upera
قسمت 058:    uploadboy - upera   قسمت 058:    uploadboy - upera
قسمت 059:    uploadboy - upera   قسمت 059:    uploadboy - upera
قسمت 060:    uploadboy - upera   قسمت 060:    uploadboy - upera
قسمت 061:    uploadboy - upera   قسمت 061:    uploadboy - upera
قسمت 062:    uploadboy - upera   قسمت 062:    uploadboy - upera
قسمت 063:    uploadboy - upera   قسمت 063:    uploadboy - upera
قسمت 064:    uploadboy - upera   قسمت 064:    uploadboy - upera
قسمت 065:    uploadboy - upera   قسمت 065:    uploadboy - upera
قسمت 066:    uploadboy - upera   قسمت 066:    uploadboy - upera
قسمت 067:    uploadboy - upera   قسمت 067:    uploadboy - upera
قسمت 068:    uploadboy - upera   قسمت 068:    uploadboy - upera
قسمت 069:    uploadboy - upera   قسمت 069:    uploadboy - upera
قسمت 070:    uploadboy - upera   قسمت 070:    uploadboy - upera
قسمت 071:    uploadboy - upera   قسمت 071:    uploadboy- upera
قسمت 072:    uploadboy - upera   قسمت 072:    uploadboy - upera
قسمت 073:    uploadboy - upera   قسمت 073:    uploadboy - upera
قسمت 074:    uploadboy - upera   قسمت 074:    uploadboy - upera
قسمت 075:    uploadboy - upera   قسمت 075:    uploadboy - upera
قسمت 076:    uploadboy - upera   قسمت 076:    uploadboy - upera
قسمت 077:    uploadboy - upera   قسمت 077:    uploadboy - upera
قسمت 078:    uploadboy - upera   قسمت 078:    uploadboy - upera
قسمت 079:    uploadboy - upera   قسمت 079:    uploadboy - upera
قسمت 080:    uploadboy - upera   قسمت 080:    uploadboy - upera
قسمت 081:    uploadboy - upera   قسمت 081:    uploadboy - upera
قسمت 082:    uploadboy - upera   قسمت 082:    uploadboy - upera
قسمت 083:    uploadboy - upera   قسمت 083:    uploadboy - upera
قسمت 084:    uploadboy - upera   قسمت 084:    uploadboy - upera
قسمت 085:    uploadboy - upera   قسمت 085:    uploadboy - upera
قسمت 086:    uploadboy - upera   قسمت 086:    uploadboy - upera
قسمت 087:    uploadboy - upera   قسمت 087:    uploadboy - upera
قسمت 088:    uploadboy - upera   قسمت 088:    uploadboy - upera
قسمت 089:    uploadboy - upera   قسمت 089:    uploadboy - upera
قسمت 090:    uploadboy - upera   قسمت 090:    uploadboy - upera
قسمت 091:    uploadboy - upera   قسمت 091:    uploadboy - upera
قسمت 092:    uploadboy - upera   قسمت 092:    uploadboy - upera
قسمت 093:    uploadboy - upera   قسمت 093:    uploadboy - upera
قسمت 094:    uploadboy - upera   قسمت 094:    uploadboy - upera
قسمت 095:    uploadboy - upera   قسمت 095:    uploadboy - upera
قسمت 096:    uploadboy - upera   قسمت 096:    uploadboy - upera
قسمت 097:    uploadboy - upera   قسمت 097:    uploadboy - upera
قسمت 098:    uploadboy - upera   قسمت 098:    uploadboy - upera
قسمت 099:    uploadboy - upera   قسمت 099:    uploadboy - upera
قسمت 100:    uploadboy - upera   قسمت 100:    uploadboy - upera
قسمت 101:    uploadboy - upera   قسمت 101:    uploadboy - upera
قسمت 102:    uploadboy - upera   قسمت 102:    uploadboy - upera
قسمت 103:    uploadboy - upera   قسمت 103:    uploadboy - upera
قسمت 104:    uploadboy - upera   قسمت 104:    uploadboy - upera
قسمت 105:    uploadboy - upera   قسمت 105:    uploadboy - upera
قسمت 106:    uploadboy - upera   قسمت 106:    uploadboy - upera
قسمت 107:    uploadboy - upera   قسمت 107:    uploadboy - upera
قسمت 108:    uploadboy - upera   قسمت 108:    uploadboy - upera
قسمت 109:    uploadboy - upera   قسمت 109:    uploadboy - upera
قسمت 110:    uploadboy - upera   قسمت 110:    uploadboy - upera
قسمت 111:    uploadboy - upera   قسمت 111:    uploadboy - upera
قسمت 112:    uploadboy - upera   قسمت 112:    uploadboy - upera
قسمت 113:    uploadboy - upera   قسمت 113:    uploadboy - upera
قسمت 114:    uploadboy - upera   قسمت 114:    uploadboy - upera
قسمت 115:    uploadboy - upera   قسمت 115:    uploadboy - upera
قسمت 116:    uploadboy - upera   قسمت 116:    uploadboy - upera
قسمت 117:    uploadboy - upera   قسمت 117:    uploadboy - upera
قسمت 118:    uploadboy - upera   قسمت 118:    uploadboy - upera
قسمت 119:    uploadboy - upera   قسمت 119:    uploadboy - upera
قسمت 120:    uploadboy - upera   قسمت 120:    uploadboy - upera
قسمت 121:    uploadboy - upera   قسمت 121:    uploadboy - upera
قسمت 122:    uploadboy - upera   قسمت 122:    uploadboy - upera
قسمت 123:    uploadboy - upera   قسمت 123:    uploadboy - upera
قسمت 124:    uploadboy - upera   قسمت 124:    uploadboy - upera
قسمت 125:    uploadboy - upera   قسمت 125:    uploadboy - upera
قسمت 126:    uploadboy - upera   قسمت 126:    uploadboy - upera
قسمت 127:    uploadboy - upera   قسمت 127:    uploadboy - upera
قسمت 128:    uploadboy - upera   قسمت 128:    uploadboy - upera
قسمت 129:    uploadboy - upera   قسمت 129:    uploadboy - upera
قسمت 130:    uploadboy - upera   قسمت 130:    uploadboy - upera
قسمت 131:    uploadboy - upera   قسمت 131:    uploadboy - upera
قسمت 132:    uploadboy - upera   قسمت 132:    uploadboy - upera
قسمت 133:    uploadboy - upera   قسمت 133:    uploadboy - upera
قسمت 134:    uploadboy - upera   قسمت 134:    uploadboy - upera
قسمت 135:    uploadboy - upera   قسمت 135:    uploadboy - upera
قسمت 136:    uploadboy - upera   قسمت 136:    uploadboy - upera
قسمت 137:    uploadboy - upera   قسمت 137:    uploadboy - upera
قسمت 138:    uploadboy - upera   قسمت 138:    uploadboy - upera
قسمت 139:    uploadboy - upera   قسمت 139:    uploadboy - upera

 

 

 

 

 

در صورت اشکال در لینک های دانلود ، با ارسال نظر اعلام کنید.

موضوع: سریال , ترکیه ای ,
ادمین بازدید : 7129 چهارشنبه 29 دي 1395 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط رامین بابایی در تاریخ 1396/1/1 و 10:15 دقیقه ارسال شده است

سلام
قسمت 135 کیفیت 720 دانلود نمیشه.
با تشکر
پاسخ : مشکل از خود منبع هست

این نظر توسط Khanumy در تاریخ 1395/12/27 و 2:00 دقیقه ارسال شده است

ممنون از پیگیریتون!ایشالا موفق باشید
پاسخ : ممنونم

این نظر توسط Khanumy در تاریخ 1395/12/26 و 23:06 دقیقه ارسال شده است

با سلام و خسته نباشید خدمت شما!دوست عزیز،قسمت 134 رو به اشتباه به عنوان قسمت 135 قرار دادید!اگه ممکنه قسمت 135 رو قرار بدید!ممنون
پاسخ : سلام.بله چک شد. قسمت 135 از خود منبع مشکل داره و تا دقیقه 34 بیشتر نیست (کامل نیست). بمحض رفع مشکل از منبع اضافه میشه. لینک اشتباه نیز برداشته شد

این نظر توسط masta در تاریخ 1395/12/20 و 12:15 دقیقه ارسال شده است

سلام قسمت131کی مباد!!!!!!😡😡😡😡😡
پاسخ : سلام. تا قسمت 132 اضافه شد.

این نظر توسط masta در تاریخ 1395/12/13 و 13:48 دقیقه ارسال شده است

سلام براچی قسمت129رو درست نمیکنین الان دوروزه گذشته!!!😡😡😡
پاسخ : سلام. دیشب درست شد الان با خیال راحت دانلود کنید

این نظر توسط sara در تاریخ 1395/12/11 و 21:20 دقیقه ارسال شده است

سلام براچی قسمت129رو نمیشه دانلود کرد؟؟؟
پاسخ : سلام.هنوز منتشر نشده و مشکل از منبع هست که بزودی رفع میشه

این نظر توسط ahmad در تاریخ 1395/12/11 و 20:37 دقیقه ارسال شده است

با سلام و تشکر فراوان بابت سایت خوب و بروزتون قسمت 129 ماه پیکر دانلود نمیشه اما 130 دانلود میشه لطفا پیگیری فرمایید با تشکر
پاسخ : سلام ممنون از نظرتون.
قسمت 129 هنوز نیمده که این مشکل از خود منبع هست و بزودی رفع میشه

این نظر توسط Khanumy در تاریخ 1395/12/11 و 2:52 دقیقه ارسال شده است

با سلام و خسته نباشید!دوست عزیز،لینک دانلود قسمت 128 ماه پیکر با کیفیت 480 آپلود بوی،مشکل داره!ممنون میشم اگه امکانش هست،رسیدگی بفرمائید.با تشکر
پاسخ : سلام. هر دو کیفیت تست شد. مشکلی نداشتن

این نظر توسط sara در تاریخ 1395/12/6 و 19:51 دقیقه ارسال شده است

سلام قسمت 127امشب میاد؟؟؟یا نه؟؟؟خواهشمندم جواب بدین
پاسخ : سلام مشخص نیست

این نظر توسط احمد در تاریخ 1395/11/20 و 0:18 دقیقه ارسال شده است

ممنون از سایت بسیار عالی و بروزتون بابت سریال های خوبی که در اختیار مون میزارید کمال تشکر را دارم
پاسخ : خواهش میکنم


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تلگرام